Excelencia

Piso vinílico homogéneo en formato baldosa 30.5 x 30.5 cm.
Espesores para uso residencial, comercial o industrial.

NX907 Excelencia CelesteNX907 Excelencia Celeste